Portfolio

Inzicht Werkt onderscheidt zich door een open oplossingsgerichte houding, creatieve kijk op mens & maatschappij en 25 jaar ervaring met het coachen, leiden en begeleiden van (soms zeer weerbarstige) problemen en vraagstukken. Inzicht Werkt verbindt deze ervaring met de kennis die ze opdeed tijdens de Master Management & Innovatie in Rotterdam. Door persoonlijke problemen en organisatorische hindernissen te vertalen naar een praktische vraagstuk ontdekken mensen dat ze vaak veel meer weten en kunnen dan ze voorheen dachten. Dat brengt mensen verder en maakt mij blij.

Intervisie | Leiderschap & Persoonlijke identiteit

Om te weten wie je bent en hoe het lukt jezelf te blijven, als mens en manager, biedt Inzicht Werkt een traject Leiderschap & Persoonlijke identiteit aan.
 
In dit traject krijg je op een frisse en verrassende wijze meer inzicht in wie je bent en hoe je wilt zijn. In aantal online-sessies neem ik je mee langs wat voor jou het meest heilig is en wat je perse wilt vermijden. Door open en onbevangen in te zoomen op de extremen vind je bijna als vanzelf de sleutel tot jouw vraagstuk.
 
Souvenir | Podcast
De rode draad van dit traject vertaal ik naar een podcast die je na het traject krijgt toegestuurd. De podcast vormt niet alleen een verrassende terugkoppeling, maar ook een praktische reminder voor de zelfkennis die is opgedaan.
 
Meer weten, neem dan gerust een kijkje op de website www.inzichtwerkt.nu en luister naar de Podcast van Rian.

 

Sociaal Design Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt maatschappelijke organisaties en gemeenten bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als projectleider van Stichting Lezen & Schrijven organiseer ik samen met met lokale taalpartners en ervaringsdeskundigen werksessies om het aanbod en leerroute beter aan te laten sluiten bij de vraag. In een sessie ( change-labs) met deelnemers, aanbieders en andere partners worden eerst alle kansen, knelpunten en ideeën in kaart gebracht en visueel vastgelegd. In een tweede sessie worden deze ideeën vervolgens uitgewerkt en vertaald naar een praktisch plan van aanpak.

Door het bedenken van creatieve werkvormen die toegankelijk zijn voor iedereen worden oplossingen gevonden die niet alleen logisch maar ook praktisch uitvoerbaar zijn.

 • Duidelijk & Ondersteunend.
 • Praktisch & Betrokken.
 • Rustig & toegankelijk.

Maatschappelijk Werk & Gezinsbegeleiding

Stichting Vraagkracht is een netwerk van en voor zelfstandig werkende gezinsprofessionals. Als Maatschappelijk werker en gezinsbegeleider biedt ik praktische ondersteuning aan mensen en gezinnen voor wie het leven niet als vanzelfsprekend verloopt. Inzicht Werkt gaat uit van dat wat nog goed gaat. Want hoe hopeloos de situatie soms ook lijkt. Er zijn altijd zaken die nog wel lukken. En dat wat nog lukt is een prima vertek punt om samen te werken aan een oplossingsrichting die goed is voor iedereen.

 • Duidelijk & ondersteunend.
 • Praktisch & Betrokken.
 • Rustig & toegankelijk.

Coaching en Training LFB Goes

LFB Goes is belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Samen met ervaringsdeskundigen en leerwerkstudenten geeft de LFB voorlichting, training en advies aan gemeenten, zorg instellingen en maatschappelijke organisaties over onder andere de inclusieve samenleving, het belang van eigen regie en de rechten van  cliënten.  Als collega, trainer en coach biedt ik ervaringsdeskundigen en leerwerkstudenten ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 • Duidelijk & ondersteunend
 • Praktisch & Betrokken

Veld- & Zelfonderzoek naar de zin en onzin van de persoonlijke identiteit

Wie ben je en hoe lukt het jezelf te blijven.  Als wetenschappers DNA straks op verzoek samenstellen en blijkt dat algoritmes grotendeels bepalen hoe je wilt zijn, hoe persoonlijk is een identiteit dan nog? Voor de mens compleet samensmelt met intelligent design, doet Inzicht Werkt een veld- en zelfonderzoek naar de zin en onzin van de persoonlijke identiteit. Dit onderzoek is naast een  boeiende bezigheid ook een doorlopende ontdekkingsreis voor de onderzoeker zelf.

 • Open & Eerlijk 
 • Onderzoekend & Creatief

———————————————————————————————————————-

Leergang Lokale Politiek Oosterschelderegio

Met de decentralisaties breiden de taken van gemeenten in het sociale domein flink uit. Inzicht Werkt is gevraagd een gastles te verzorgen voor aspirant raadsleden. Inzicht Werkt organiseert samen met Jack van de Schraaf een interactieve workshop. Opdracht aan de deelnemers is met revolutionaire voorstellen en creatieve ideeën te komen om burgers meer te betrekken bij de cultuuromslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. We spreken ons vertrouwen uit dat zij hier heel wel toe in staat zijn: ”Er zit meer in jullie hoofd dan jullie denken en samen kom je er wel uit”. Aan het einde van de workshop presenteert elke groep een plan van aanpak. De voorstellen bieden verfrissende, praktische en nieuwe perspectieven op het invullen van hun toekomstige rol als raadslid.

 • Coachend & Faciliterend
 • Praktisch & Creatief
 • Vertrouwen

——————————————————————————————————————-

Koninklijke Harmonie ‘Eendracht Maakt Macht’

EMM Kruiningen is een Koninklijke en trotse harmonie die al 150 jaar muziek maakt en brengt. Zoals veel verenigingen kampt ook EMM met een terugloop van het aantal leden. EMM vraagt Inzicht Werkt en Jack van de Schraaf een plan te schrijven voor het vergroten van het ledenaantal. EMM heeft veel bereikt en is daar terecht trots op. In drie gesprekken is open en eerlijk doorgevraagd tot duidelijk werd wat er aan de hand is: niet alleen de vereniging maar ook het bestuur is toe aan nieuwe inspiratie.  Inzicht Werkt heeft het proces ondersteund door moeilijke issues eerlijk op tafel te leggen en iedereen in zijn waarde te laten. En dat helpt. Met een aantal enthousiaste leden heeft het bestuur en EMM haar weg hervonden.

 • Open & Eerlijk 
 • Coachend & Faciliterend

————————————————————————————————————————

De Stadstuin Goes

Stadstuin GoesStadstuin Goes is een Samentuin, dat wil zeggen een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Samen staat voor samen doen maar ook voor diversiteit. Iedereen is welkom. De Stadstuin wil eind 2017 op eigen benen staan. Inzicht Werkt ondersteunt de Stadstuin door hen in contact te brengen met maatschappelijke ondernemers en het organiseren van sociaal-culturele evenementen. De samenwerking en de activiteiten dragen bij aan het vergroten van de bekendheid en het aantal ‘vrienden van’ de Stadstuin. Vrienden die in ruil voor hun betrokkenheid een groentepakket en gezellige activiteiten krijgen aangeboden.

 • Organiseren & Verbinden
 • Praktisch & Creatief

———————————————————————————————————————-

Octocare

octocareOctocare is een relatief jong bedrijf en groeit snel. De controle op de kwaliteit staat onder druk. In een eerste werksessie zijn de risico’s van de bestaande wijze van organiseren geïnventariseerd. Door in een open dialoog de bestuurders te wijzen op risico’s van de huidige wijze van werk verdelen wordt duidelijk dat keuzes nodig zijn. In twee vervolgsessie is eerst de breedte van de dienstverlening vastgesteld op basis van ontwikkelingen, deskundigheid en affiniteit. Tot slot zijn in de laatste sessie (met behulp van een praktisch organisatiemodel voor kleine organisaties en zelfsturende teams) de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld. Octocare kan weer verder.

 • Confronterend & Duidelijk
 • Coachend & Faciliterend
 • Praktisch & Creatief

———————————————————————————————————————–

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op.